Ότι και να λένε, είμαστε οι καλύτερες! Ότι και να λένε, είμαστε οι καλύτερες! Ότι και να λένε, είμαστε οι καλύτερες! Ότι και να λένε, είμαστε οι καλύτερες! Ότι και να λένε, είμαστε οι καλύτερες!